WAKE-UP i Danmark

Ved blodprop i hjernen er trombolyse en godkendt og effektiv behandling. Behnadlingen skal gives mindre end 4½ time efter symptomerne er begyndt.

25% af alle apopleksier opstår uden at debuttidspunktet er kendt. Det kan f.eks. ske, hvis symptomerne opstår under søvn, eller når man er alene. Her gælder ”tidspunktet for sidst set rask”, når der traditionelt skal tages stilling til om trombolysebehandling kan tilbydes. Dermed er der mange patienter, der ikke kan tilbydes denne gode behandling.

Ved at bruge en akut MR skanning, kan man på billederne se, om symptomerne er opstået for ganske nylig og med stor sikkerhed indenfor de sidste 3 timer. Patienter med MR billeder, der indikerer en frisk blodprop i hjernen, kan formentlig tilbydes behandling med trombolyse uden risiko for en komplicerende blødning.

WAKE-UP er et Europæisk multicenterstudie, hvor trombolysebehandling testes til patienter, hvor debut af apopleksien er ukendt, men MR viser, at symptomerne er kommet indenfor de sidste 3 timer.

Uden denne metode, vil disse patienter ikke kunne tilbydes behandling. 

Inklusionskriterier:

  • Alder 18-80
  • Pt. skal være selvhjulpen i daglige gøremål.
  • Debut ukendt. Sidst set rask >4.5 timer siden. (Hvis pt. er sidst set rask for <4.5 timer er pt. trombolyse kandidat som vanlig.)
  • Pt. skal opfylde de almindelige kriterier for trombolyse.

Eksklusionskriterier:

  • Kontraindikationer til MR scanning såsom pacemaker og kunstig hjerteklap
  • Kontraindikationer til trombolyse eksempelvis nylig operation og apopleks

Involverede afdelinger

Aarhus University Hospital

Neurologisk afd. F
Norrebrogade 44, Aarhus 800
Claus Ziegler Simonsen

Bispebjerg Hospital

Neurologisk afd.
Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
Kontaktperson: Jacob Marstrand

Glostrup Hospital

Neurologisk afd.
Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup
Kontaktperson: Helle Iversen

Aalborg Hospital

Neurologisk afd.
Ladegaardsgade 5, 10.sal, 9000 Aalborg
Kontaktperson: Boris Modrau

Patientinformation

Download dansk udgave